• Požádejte o nabídku
 • Dnes jsme Zemi zachránili od plastikových lahví.

  Jak se změnila kvalita českých vod za posledních 50 let

  Zveřejnil ,
  Jak se změnila kvalita českých vod za posledních 50 let

  České povrchové a podpovrchové vod nepatří mezi nejčistší. Přestože se na našem území nachází horní toky řek, kde lze očekávat čistou vodu, málokdo by si troufl se v nich vykoupat, natožpak se vody napít. Přitom tomu tak nebylo vždy. Ještě naši otcové vzpomínají na to, že v létě se chodilo koupat ne na plovárnu nebo do aquaparku, ale právě do osvěžujících vod místní řeky nebo říčky. Čistotu vody potvrzovali také přítomní živočichové – v 60. letech byli běžnými obyvateli i větších vodních toků candát, cejn, úhoř i rak. Ti jsou dnes nenávratně pryč. Co přesně se stalo?

  Výkonnější zemědělství, ale za jakou cenu?

  60. a 70. léta jsou zlomovým okamžikem, kdy se prostředí českých řek dříve vyhlášených nejen čistotou vody, ale také bohatou biodiverzitou definitivně proměnilo na bahnitou nevábně vonící stoku. Faktorů změny bylo hodně. Asi nejvýznamnějším byl nástup intenzivního zemědělství, který s sebou přinesl používání toxických chemických hnojiv. Velkoplošné hospodaření s půdou zároveň akcelerovalo erozi - to je problém, který se v české krajině drží dodnes. Dna řek začaly zanášet sedimenty v důsledku splachů ornice. Husákovské Československo dále bylo svědkem časté meliorace toků, která proběhla mnohdy katastrofálně.

  S odpadními vodami si někdo hlavu neláme

  Ale ani moderní doba se k našemu vodnímu bohatství nechová právě hezky. Těžkou ránu našim potokům a říčkám zasazuje automobilový průmysl, růst řas a sinic v důsledku klimatických změn a některé další problémy. Ministerstvo životního prostředí například upozorňuje na problém vypouštění komunálních odpadních vod do vodních toků kvůli chybějící kanalizační sítě. V tom se promítá neochota mnohých občanů likvidovat odpadní vody prostřednictvím vlastních čističek odpadních vod či žump s následným vývozem na čističky – což jim mimochodem ukládá zákon.

  Pitná voda není taková samozřejmost

  To, že si dnes můžeme natočit sklenici vody z kohoutku a bez obav ji vypít, je důsledek tvrdé práce místní úpravny vod. Jenže je pravda, že kontaminantů je v našich vodách velké množství a ne všechny jdou efektivně z vody odstranit. Proto je budoucnost české veřejně dostupné pitné vody poněkud nejistá. Pokud chcete jistotu zdravé pitné vody pro každý den na dlouhá léta, neváhejte investovat do „osobní filtrační stanice“ v podobě kvalitního výdejníku pitné vody s několikastupňovou filtrační technologií.

  Výdejníky vody
  Eliminují nutnost používání plastových lahví a barelů.