DŮLEŽITÁ INFORMACE: Waterlogic se stává od 15. února 2024 oficiálně Culligan Water Czech s.r.o. Více informací naleznete zde.
 • Požádejte o nabídku
 • Dnes jsme Zemi zachránili od plastikových lahví.

  Legionářská nemoc – nebezpečí skryté ve vodě

  Zveřejnil ,
  Legionářská nemoc – nebezpečí skryté ve vodě

  Dobře dostupná pitná voda je brána jako samozřejmost. Rovněž bereme jako samozřejmý fakt, že voda, kterou pijeme, je ve vynikající kvalitě – to proto, že voda protékající našimi kohoutky je podrobena přísným kontrolám a musí splňovat hygienické normy, u nás obzvláště přísné.
  Přesto i ve zdánlivě čisté vodě může číhat riziko. Představují ho bakterie, které vyvíjí neúnavnou snahu proniknout do blízkosti člověka, aby jej mohly napadnout. Za tímto účelem neváhají pozměnit cyklus vývoje a přizpůsobit se novému prostředí. Jako příklad velmi činorodé a proto nebezpečné bakterie uveďme bakterii Legionella pneumophilla, která způsobuje pneumonii, také známou jako legionářská nemoc.

  Poprvé se objevila u americké legie

  Objev této bakterie se datuje do roku 1976. Propuknutí choroby bylo nahlášeno u asociace amerických vojenských veteránů American Legion. Až 211 lidí se takto nakazilo u příležitosti oslavy 200 let podepsání Deklarace nezávislosti Spojených států amerických ve Philadelphii. Z nakažených 34 lidí zemřelo. Vzhledem k vysokému počtu úmrtí a okolnostem, při kterých se tito nakazili, získala tato událost v USA velkou publicitu. Proto je za oceánem legionářská nemoc dodnes velmi živým pojmem. Přestože byl výskyt legionelly nahlášen i na starém kontinentu, Evropané o této hrozbě zatím bohužel moc nevědí.

  Vypadá to jako obyčejná chřipka

  Pro nákazu legionellou není nutné kontaminovanou vodu vypít. Zákeřná nemoc se přenáší i klimatizací, vzduchotechnikou nebo vodotrysky. Stačí tedy pouhá inhalace kontaminovaného aerosolu. Nemoc se projevuje nejdříve jako lehké chřipkové onemocnění s bolestmi hlavy a svalů , které se ale může přeměnit v závažné dýchací problémy až zápal plic. Událost ve Philadelphii dokazuje, že legionella může přinést i smrt – zvláště osobám s oslabeným imunitním systémem, tedy zejména starším lidem.

  Co dělat

  Obzvláště veřejné subjekty poskytující služby musí být na pozoru. Zastaralé automaty na vodu mohou být jedinečným hnízdištěm pro bakterie. Lepší je nahradit je výdejníky pramenité vody s účinným filtračním systémem, které vykazují 99,999% efektivitu proti bakteriím a virům.

  Chránit se můžete ale i doma. Aquamaty na pitnou vodu jsou dnes již dobře dostupné i domácnostem. Je to pojistka do budoucnosti proti čím dál nebezpečněji mutujícím mikroorganismům.