• Požádejte o nabídku
 • Dnes jsme Zemi zachránili od plastikových lahví.

  Obnova lesů díky sloučení spol. Culligan a Waterlogic

  Zveřejnil ,

  U příležitosti oslavy sloučení spol. Culligan a Waterlogic dostali všichni zaměstnanci obou firem možnost nechat zasadit stromy na vybraném místě po celém světě.

  Stejně jako spojení obou společností, má i toto gesto okamžitý a dlouhodobý pozitivní vliv na životní prostředí.

  Culligan má za cíl zlepšit kvalitu života lidí i životního prostředí, a to formou dodávání čisté, zdravé a pitné vody spotřebitelům a zároveň snižováním objemů jednorázových plastů.

  Culligan navázal partnerství s One Tree Planted (OTP), neziskovou organizací zaměřenou na globální zalesňování, s cílem zasazení 10 stromů za každého zaměstnance. Jelikož má sloučená spol. celkově přes 11 000 lidí, Culligan tímto významně přispěl k obnově životního prostředí výsadbou 110 000 ks stromů.

  OTP od svého založení v roce 2014 vysadila více než 40 milionů stromů; spolupracuje s partnery ve více než 47 zemích v Severní a Latinské Americe, Africe, Asii, Evropě a Tichomoří.

  A proč stromy?

  Stromy pomáhají čistit vzduch, který dýcháme, filtrují vodu, kterou pijeme, a poskytují podmínky k životu pro více než 80 % světové biodiverzity.

  Lesy poskytují práci více než 1,6 miliardám lidí, absorbují škodlivý uhlík z atmosféry a jsou klíčovou složkou 25 % všech léků. Významné jsou také přínosy pro klima. Stromy pomáhají ochlazovat planetu tím, že vstřebávají a ukládají škodlivé skleníkové plyny, jako je oxid uhličitý, do svých kmenů, větví a listů – a uvolňují kyslík zpět do atmosféry. Ve městech mohou stromy snížit okolní teplotu až o 8° Celsia.

  „Jako jeden celek“ my z Culligan bereme svou odpovědnost za životní prostředí vážně. Tento výběr dárku pro zaměstnance odráží naše kolektivní myšlení být trvale udržitelnou spol., která podporuje kroky ke zmírnění změny klimatu. Pokračujeme v investování do snížení naší vlastní uhlíkové stopy a spotřeby jednorázových plastů, podporujeme úsporu vody, která je nejdůležitější pro naši planetu a lidi dnes, zítra i pro budoucí generace.