DŮLEŽITÁ INFORMACE: Waterlogic se stává od 15. února 2024 oficiálně Culligan Water Czech s.r.o. Více informací naleznete zde.
 • Požádejte o nabídku
 • Dnes jsme Zemi zachránili od plastikových lahví.

  Světový den oceánů & Světový den životního prostředí

  Zveřejnil ,
  Světový den oceánů & Světový den životního prostředí

  U příležitosti Světového dne životního prostředí a oceánu společnost Waterlogic představuje výsledky svého úsilí dělat naši planetu zelenější.

  První červnový týden se celý svět zaměřuje na světové prostředí a jeho oceány a zdůrazňuje, že zachování obou je něco, v čem můžeme všichni hrát svoji roli jak pro současnou, tak i pro budoucí generaci.

  Světový den životního prostředí

  Světový den životního prostředí připadá na 5. června a byl poprvé vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů v roce 1974. Stal se globální platformou pro zvyšování povědomí o prostředí, ve kterém žijeme a přijímání opatření v klíčových tématech jako je znečištění moří, globální oteplování, udržitelná spotřeba a kriminalita páchaná na divoce žijících zvířatech. Miliony lidí se v průběhu let do této iniciativy zapojily a pomohly tak nastolit změny v našich spotřebních návycích i v tvorbě národní a mezinárodní environmentální politiky.

  Letošní téma vyzdvihuje potřebu opatření k oživení našich poškozených ekosystémů. Ztráta ekosystému připravuje svět o „ničitele“ uhlíku, jako jsou lesy a rašeliniště, v době, kdy si to lidstvo může dovolit nejméně. Globální emise skleníkových plynů rostly tři roky po sobě a planeta je tak na tempu potenciálně katastrofických změn klimatu. Dokument Emissions Gap Report z roku 2020 uvádí, že i přes krátký pokles emisí oxidu uhličitého způsobený pandemií COVID-19 svět stále směřuje k nárůstu teploty v tomto století nad 3 °C daleko nad rámec cílů Pařížské dohody pro omezení globálního oteplování, což je výrazně pod 2 °C, ideálně okolo 1,5 °C.

  Snižování vlastních emisí CO2

  Společnost Waterlogic zavázala ke snižování svých emisí uhlíku. Zefektivnili jsme náš dodavatelský řetězec a do roku 2020 jsme ušetřili 1 115 tCO2e (ekvivalent tun oxidu uhličitého) v dopravě a ostatních součástech tím, že jsme prostřednictvím stávajících zásob uspokojili 15 % celosvětové poptávky.

  Již v roce 2017, tj. dávno před evropským zákazem škodlivých chladících plynů, který vstoupí v účinnost v tomto roce, jsme přešli v kompresorech našich výdejníků na ekologické chladicí plyny. Do konce roku 2020 jsme ve srovnání s předchozím použitým plynem snížili ekvivalent CO2 o 99,8 % na výdejník, čímž jsme ušetřili celkem 30 881 tCO2e.

  Nadále se zaměřujeme na renovaci více výdejníků, abychom snížili výrobní zátěž, využili související výhody pro životní prostředí a uspokojili potřeby našich zákazníků, kteří mají vlastní pravidla, jak životnímu prostředí pomáhat. Očekáváme, že v letošním roce zrekonstruujeme 27 000 přístrojů a rovněž se připravují plány na otevření evropského centra pro renovaci. Výdejníky, které dosáhnou konce životnosti a nemohou být renovovány, znovu používáme na náhradní díly a díly, které nelze znovu použít, recyklujeme.

  Světový den oceánů

  Iniciativa Organizace spojených národů (OSN) koncept „Světového dne oceánů“ byl poprvé navržen v roce 1992 na summitu Země v Riu de Janeiru jako způsob, jak vzdát hold oceánům našeho světa, zdůraznit naše osobní spojení s mořem, zvýšit povědomí o zásadní roli, kterou oceány hrají v našich životech a o důležitých způsobech, jak jim mohou lidé pomáhat a chránit je. 8. červen byl Valným shromážděním OSN v roce 2008 oficiálně potvrzen jako Světový den oceánů.

  Oceány světa jejich teplota, chemie, proudění a život řídí globální ekosystémy, díky nimž je Země obyvatelná pro lidstvo. Naše dešťová voda, pitná voda, počasí, podnebí, pobřeží, mnoho naší stravy, a dokonce i kyslík ve vzduchu, který dýcháme, jsou zajišťovány a regulovány mořem.

  Pomáháme udržovat naše oceány bez plastů

  Závazek společnosti Waterlogic snižovat množství jednorázových plastů pomáhá udržovat naše oceány bez plastového odpadu. Celosvětově se každou minutu nakupuje milion plastových lahví a pouze 9 % se recykluje. Odhaduje se, že do roku 2050 budou naše oceány obsahovat více plastového odpadu než ryb.

  Dopad tohoto plastového znečištění velmi škodí divoké zvěři v oceánech, jako jsou mořští ptáci, velryby, ryby a želvy, kteří si pletou plastový odpad s kořistí a většina z nich umírá hladem, protože jejich žaludky jsou plné nestravitelných plastových částí. Odhaduje se, že 700 druhů mořských živočichů hrozí vyhynutí v důsledku znečištění moří plasty.

  Našich 1,4 milionu výdejníků napojených na vodovodní řad pomáhá po celém světě každoročně ušetřit 23,8 miliardy plastových lahví. Purezza, naše specializovaná značka pro odvětví pohostinství, pomohla ke konci roku 2020 vyloučit z dodavatelského řetězce 60 milionů jednorázových lahví. Díky tomu, že se stále více lidí obrací zády k plastům a dává přednost opakovaně použitelnému před jednorázovým, můžeme společně pomoci snížit produkci i následný odpad z jednorázových plastů a chránit naše oceány pro budoucí generace.

  Více informací o iniciativách společnosti Waterlogic v oblasti životního prostředí a také dosavadních úspěších do roku 2020 si můžete přečíst v dokumentu Environmental, Social and Governance report zde.

  Waterlogic je hrdý na své úsilí dělat skutečný a hmatatelný rozdíl v životním prostředí prostřednictvím produktů a služeb, které nabízíme, a způsobu, jakým podnikáme. Neusneme na vavřínech a budeme se nadále soustředit na zlepšování ve všech oblastech naší činnosti. Pokud máte představu o tom, jak Waterlogic může udělat více pro pomoc životnímu prostředí, dejte nám, prosím, vědět.

  Zdroje: National Geographic; Euromonitor; World Economic Forum; University of California; Hydration in the Workplace.

  https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastics

  https://www.condorferries.co.uk/plastic-in-the-ocean-statistics