• Požádejte o nabídku
 • Dnes jsme Zemi zachránili od plastikových lahví.

  Můžeme změnit
  přílivovou vlnu
  znečištění plasty?

  Věděli jste, že 40% všech plastů se použije jen jednou před tím, než se vyhodí a jsou jen zřídka recyklovány? Většina světa se spoléhala na plasty jako na klíč ke svému životnímu stylu. Každou minutu kupujeme 1 milion plastových lahví, což představuje značnou část předmětů na jedno použití v oběhu

  Plastové znečištění patří mezi největší ekologické bitvy naší doby. Rychle se přibližujeme k bodu zlomu s plasty bez návratu. Když stále slyšíme o mořských druzích, které smrtelně uvízli na plážích, z důvodu žaludku plného plastů, už si nemůžeme dovolit skrývat pravdu. V Thajsku umírá každoročně stovky delfínů a velryb;, video s mořskou želvou s uvízlým brčkem v nosní dírce se stalo v roce 2018 velmi sledovaným a zdůraznilo, jak závažný tento problém je. Naštěstí je změna na dosah.

  Můžeme zvrátit rostoucí trend plastového znečištění

  Nová generace pracuje na řešení celosvětové krize v oblasti plastového odpadu. Podniky a vlády zkoumají historii plastů a odkrývají, proč se lidé spoléhají na tento biologicky nerozložitelný materiál a odhalují dopad naší rostoucí spotřeby. Známá jména, jako jsou McDonald’s, SeaWorld, Bon Appétit, jsou jedny z mnoha amerických firem, které bojují pro budoucnost bez plastů investováním do oblastí:

  1. Společenská odpovědnost firem - Každý podnik má v této době krize povinnost pomáhat planetě s obnovou.
  2. Strategie minimalizace odpadu - Odhaduje se, že každý rok vplouvá do oceánu 8 milionů tun plastů, což vyžaduje, aby firmy i širší populace začaly jednat. To může být stejně jednoduché, jako když potravinářské a nápojové společnosti eliminují plastové brčka.

  Dopad na volně žijící živočichy nyní způsobuje, že se mezinárodní podniky na celém světě staví za celosvětovou iniciativu řešení plastového znečištění s více než 40 britskými společnostmi, které generují až 80% plastových obalů, a slibují dosáhnout následujících čtyř světových cílů do roku 2025.

  • Musí být přijata inovativní opatření k odstranění problematických nebo zbytečných plastů na jedno použití
  • 100% plastových obalů musí být recyklovatelných
  • 70% plastových obalů musí být účinně recyklováno nebo kompostováno
  • U 30% plastových obalů musí být recyklován obsah

  Jak jsme dosáhli této plastové pandemie?

  Od skromného začátku 2 milionů tun v 50. letech 20. století, svět nyní produkuje přes 400 milionů tun plastů každý rok. Polovina veškerého plastu, který byl kdy vyroben, byla vyprodukována pouze za posledních třináct let, což ilustruje neustálý požadavek pohodlnosti nad udržitelností.

  Hlavním přispěvatelem k rostoucímu znečištění plastickými hmotami je nedostatek robustní infrastruktury pro nakládání s odpady. To je ve vyspělém světě stejné jako v rozvojových zemích. Přestože rádi produkujeme a používáme plasty, dostatečně se neuvažovalo o tom, jak udržitelně nakládat s tímto materiálem.

  Věděli jste, že v samotných USA nakupují každý rok více než 50 miliard lahví a recyklují jen 23% ze všech zakoupených? Je velmi pravděpodobné, že ničíme planetu našimi recyklačními zvyky. Iniciativy, jako je Americas Recycle Day, se snaží, aby podporovaly kritizovaný sektor recyklace, ale je zapotřebí více.

  Plastické hmotě trvá celá století, než se rozpadne

  Na skládkách stále nalézáme kreditní karty z roku 1959 v téměř dokonalém stavu. Ty, které se rozkládají, vedou k mikroplastům, které znečišťují krajinu a oceány.

  Znečištění plasty se má za deset let ztrojnásobit

  V USA by měla v roce 2018 míra recyklace plastů klesnout na 4,4% i díky rostoucím nákladům a zákazu Číny přijímat americký odpad.

  Vzhledem k rostoucí výrobě plastů a vzhledem k tomu, že 90% plastů na jedno použití se dostává do oceánu, je to znepokojivý signál. Pandemie plastů na jedno použití podnítila politiky a podniky na celém světě, aby jednali. To jsou malé, ale významné kroky k tomu, aby zvrátily trend, ať už jde o zákaz sáčků nebo odstranění plastových brček. Vlády se snaží poskytnout občanům nástroje k opětovnému použití a odmítnutí plastů. Klíčové poselství se točí kolem udržitelnosti cen za pohodlí: spíše než přijímat plasty, když jsou nabízeny, je nutné se ptát, zda je můžeme znovu použít a pokud ne, tak je odmítnout.

  Mezi ekologické alternativy patří hrnek na celoživotní použití při dojíždění do práce; opakovaně použitelná láhev na nápoje, která vás udržuje hydratované po celou dobu cvičení nebo pracovního dne; nebo, skladování textilních nákupních tašek u vchodu do vašeho domu nebo v autě.

  eco-alternatives

  Globální stav znečištění plasty

  40% povrchu oceánu již leží pod plovoucími plastovými ostrovy. Pokud nezměníme kurz, bude do roku 2050 v oceánu více plastů než ryb. Největší příčina spočívá v položkách na jedno použití, jako jsou lahve, brčka a nákupní tašky. Jejich průměrná doba použití je dvanáct minut, ale přežívají stovky let.

  K dnešnímu dni jsme použili pět bilionů jednorázových plastových sáčků na přepravu nákupů domů, než je vyhodíme. Je to právě naše chování mít vše na jedno použití, které podnítilo politiky a firmy na celém světě, aby jednali a zvrátili trend, ať už jde o zákaz igelitových tašek nebo odstranění plastových brček.

  Produkty na jedno použití ničí populace ryb, jak je znázorněno na začátku roku 2018, kdy se na břehu v Evropě objevil vorvaň se 64 librami plastu v žaludku. I když se plast rozpadne, mikroplasty mohou pronikat do sladkovodních zdrojů, jak ukazuje nedávný průzkum v Americe, podle kterého 94% americké vody z kohoutku obsahuje mikroplasty. Prostupují životním prostředím do té míry, že v Austrálii Skupina na ochranu životního prostředí v Queenslandu odstraňuje ze svých vodních cest 10.000 plastových předmětů měsíčně, což zahrnuje hlavně plastové lahve.

  Jak můžeme zvrátit situaci?

  Nyní vyrábíme dvacetkrát více plastů, než tomu bylo před šedesáti lety.. Na základě současných odhadů odborníci předpokládají, že do roku 2050 se na skládkách nahromadí až 12 miliard metrických tun plastů. Zdá se, že svět vzal na vědomí situaci i za přispění různých hnutí, které často kritizovaly a útočily proti plastům na jedno použití.

  littering the oceans

  Organizace, jako je The Ocean Cleanup, využívají technologii k odstranění některých pěti bilionů kusů plastů, které v současné době zaplavují oceány. Doufají, že jejich pasivní čisticí systémy během pěti let vyčistí až 50% odpadků z Tichého oceánu účinnější a hospodárnější metodou, než jakou lze dosáhnout pouze za pomocí lodí a sítí.

  Projekt Seabin instaluje plovoucí odpadkové koše v přístavech, docích a přístavištích, což jsou hlavní zdroje odpadků z oceánu, průměrně shromažďujícím z moře každoročně až půl tuny odpadu. Britská společnost Recycling Technologies vyvinula inovativní technologii, která recykluje jakýkoli plast na opakovaně použitelný materiál známý jako Plaxx, aby vyřešil problém s nerecyklací. A konečně, společnosti jako Origin Materials se zaměřují na horní část dodavatelského řetězce s cílem výroby obnovitelných lahví z pilin, kartonu a dalších udržitelných materiálů.

  collecting debris

  K tomu, abychom se posunuli směrem k ekonomice, která klade důraz na udržitelnost na nejvyšší stupeň, bude však vyžadovat opatření na nejvyšší úrovni: zpráva New Plastic Economy požaduje ke zlepšení infrastruktury změnu v tom, jak výrobci navrhují a poté používají plasty. Studie požaduje přehodnocení obalů tak, aby 30% plastů, které jsou v současné době určeny na skládku, mohlo být znovu použito, jakmile splní svůj primární účel.

  Rovněž vyzývá k přepracování procesu recyklace, aby se usnadnilo zpracování odpadních materiálů, což by v některých regionech vedlo ke zvýšení hospodárnosti recyklace; nadměrné náklady často odrazují země od zvýšení recyklačního úsilí.

  Pět kroků ke snížení znečištění plastů

  Vzděláváním souvisejícím s problémy i kroky k řešení můžete pozitivně ovlivnit vaše životní prostředí. V zájmu lepšího porozumění krizi z plastového odpadu se v průběhu celého roku pořádají dny environmentálního povědomí. To zahrnuje Světový den Země 20. dubna, Světový den životního prostředí 5. června, Světový den oceánu 8. června a Den americké recyklace 15. listopadu. Každý rok se věnuje zvláštní pozornost něčemu jinému. V letech 2017–2018 se komunity zaměřily na téma, jak snížit znečištění plasty za přispění celosvětových sdělovacích prostředků, informujících o snahách o snížení plastového znečištění. Mezi účastníky jsou jednotlivci, místní komunity, charitativní organizace, vlády a pracoviště, jako jsou malé a střední podniky a velké podniky.

  Vzděláváním souvisejícím s problémy i kroky k řešení můžete pozitivně ovlivnit vaše životní prostředí. Jako výchozí bod zvažte následující pět tipů, které vám umožní pozitivně změnit problém s plastovým znečištěním:

  1. Nepoužívejte jednorázové láhve - USA každoročně utratí za balenou vodu 1,6 miliardy dolarů, což podněcuje výrobu plastů, přičemž zároveň platí za přívod pitné vody. Změnou návyků by podniky mohly omezit výdaje a každoročně také ušetřit ekvivalent 17 milionů barelů ropy.

  2. Vyvarujte se přebytečných obalů - firmy se spoléhají na marketingovou komunikaci pro své produkty, ale ty nemusí vyžadovat spoustu dalších obalů. Vypusťte plast a zaměřte se na recyklovatelné papíry a kartony, abyste ukázali svým klientům, že se zajímáte o planetu.

  3. Zajistěte kuchyňské vybavení - Salátové sáčky, obaly na tyčinky a foliové obaly jsou často nerecyklovatelné. Pokud tedy donutíte zaměstnance, aby si koupili oběd, jste součástí problému. Kuchyňské vybavení umožňuje vašemu týmu přinést jídlo z domova v opakovaně použitelných nádobách pro zelenější a zdravější alternativu k obědům zakoupeným v obchodě.

  4. Zaveďte recyklační politiku - Nabízením jasně označených recyklačních nádob v souladu s celofiremní recyklační politikou se zaměstnanci mohou vyhnout tomu, aby plasty skončily na skládce.

  5. Hledejte alternativní materiály - I když obal je základem vašeho produktového marketingu, vždy existují alternativy. Společnosti jako Tipa nabízejí biologicky rozložitelné folie, které se po použití rozpadají a zajišťují, že obal s vaší značkou nebude dál přežívat v přírodě po staletí.

  Snažte se vyřešit plastovou pandemii

  Koalice proti znečišťování plastů představuje skupinu jednotlivců, organizací, podniků a zákonodárců, kteří se shromáždili, aby pomohli zbavit svět plastů pro jedno použití, a jejich webové stránky dokonce nabízejí návod k životu bez plastů. I když bydlení bez plastů může být pro většinu lidí nesplnitelným snem, nižší spotřeba plastů se stává skutečností.

  Nedávno dohodnutá rezoluce OSN připravuje plán pro téměř 200 zeměmi na revizi způsobu používání plastů. Čína souhlasila s omezením. Chile, Omán, Srí Lanka a Jižní Afrika zavedly zákazy používání plastových tašek. Vzhledem k tomu, že množství plastů v oceánu se do roku 2020 desetkrát zvýší, nemohou takové akce přijít dostatečně brzy.

  Waterlogic nabízí výdejníky na vodu s připojením na pevný vodovodní řád, které byly navrženy tak, aby snížily vaši uhlíkovou stopu o 72%. Snižte používání plastů na jedno použití na pracovišti.

  kontaktujte
  Kontaktujte nás