• Požádejte o nabídku
 • Dnes jsme Zemi zachránili od plastikových lahví.

  Znepokojující fakta o stavu světové pitné vody

  Zveřejnil ,
  Znepokojující fakta o stavu světové pitné vody

  Nemá to souvislost s blížícím se Halloweenem. Proč jsme se tedy rozhodli v dnešním článku prezentovat znepokojující až děsivé informace o stavu pitné vody na této planetě? Aby bylo zřejmé, že s problémy se potýká každý kout planety. A že je změna našeho přístupu nutná. Ačkoliv je tendence házet vinu na méně vyvinuté země, skutečnost je ta, že Evropa a Severní Amerika nejsou z obliga. A prvotní impuls by měl přijít právě z našich končin, právě díky tomu, že naše civilizované společnosti mají přístup k vyspělým technologiím a máme možnost ovlivnit smýšlení a jednání lidí žijících v ostatních zemích.

  Zlepšeme proto infrastrukturu pitné vody tak, aby ji bylo možné efektivně dostat všude, kde je zapotřebí. Přestaňme vodu kontaminovat toxickými látkami. A využijme všech prostředků k tomu, abychom omezili spotřebu plastů, které jsou pro vodu velkou hrozbou. Například používáním skleněných místo plastových lahví, automatů na pitnou vodu s napojením na vodovodní síť místo nápojových automatů s plastovými barely a lahvemi.

  Severní Amerika

  • Do amerických vod je ročně vypouštěno až 45 miliard hektolitrů odpadních vod;
  • V USA je zaznamenáno až 12-18 milionů případů bakteriálního onemocnění v důsledku nekvalitní pitné vody;
  • 10 kanadských řek se řadí mezi ty nejznečištěnější na světě. Patří mezi ně Okanogan, Petitcodiac či Eastmain.

  Jižní Amerika

  • 70% spotřebované vody se dostává do řek bez toho, aby prošly zpracováním v čističkách odpadních vod;
  • 36 milionů lidí nemá přístup k čisté pitné vodě;
  • Nikým neregulované aktivity soukromých společností vedou k volnému vypouštění tun toxických látek do zdrojů pitné vody.

  Afrika

  • 70% průmyslového odpadu afrických firem je vypouštěno volně do řek, jezer a moří;
  • Sahelský region stále nemá funkční systém rozvodu pitné vody a kanalizací;
  • Afrika ztrácí ročně až 28,4 miliard USD neboli 5% HDP jen kvůli nedostatku vody a její špatné kvality, což vede k vysoké nemocnosti a úmrtnosti obyvatel.

  Austrálie

  • 85% mořských ptáků je konfrontováno s plastovým odpadem, mnoho z nich v důsledku konzumace odpadků nebo uvíznutí uhyne;
  • Ve čtvrti North Shore v Sydney zjistili přítomnost 12 tisíc kilogramů nečistot a 75 tisíc litrů chemických látek ročně vypouštěných do vodních zdrojů.

  Asie

  • 320 milionů Číňanů nemá přístup ke kvalitní pitné vodě;
  • 70 milionů Bangladéšanů žije na místech, kde je podzemní voda kontaminovaná karcinogenním arsenem, který je prudce jedovatý;
  • 1,8 miliard Asiatů postrádá funkční systém zdravotního zabezpečení vody.

  Evropa

  • Polovina evropských řek a jezer je ohrožena znečištěním;
  • Vody na území celé Evropy jsou znečištěny pesticidy, polycyklickými aromatickými uhlovodíky, průmyslovými hnojivy a dalšími toxickými látkami. Některé výrobky, které kupujeme a spotřebováváme, stále ještě obsahují nebezpečné látky, které nebyly dosud zakázány, třebaže představují obrovskou hrozbu pro lidské zdraví i pro životní prostředí – příkladem takové látky je tributylcín obsažený v nátěrech a konzervantech dřeva.