Společnost Waterlogic CZ s.r.o. si v souvislosti s epidemií koronaviru vyhrazuje právo prodloužit reakční dobu na servisní požadavky klientů. Firma dále upozorňuje, že provedení neurgentních servisních požadavků nemůže do odvolání garantovat.
 • Požádejte o nabídku
 • Waterlogic
  Koronavirus SARS CoV-2 – vyjádření společnosti Waterlogic

  I přes chaos, který pandemie onemocnění COVID-19 vnesla během těchto dní do každodenních životů, zůstává naší prioritou spokojenost našich zákazníků, zaměstnanců a obchodních partnerů. Odhodlání a úsilí pracovat tím nejbezpečnějším způsobem je nám vlastní za každé situace, v těchto složitých časech je to však nezbytné víc než kdy jindy.

  Tento dokument poskytuje odpovědi na ty nejčastěji kladené otázky, které vám pomohou překonat nástrahy kladené virem a udržet tak zdravý pitný režim pro vaše pracovníky.

  • Naše kancelář je dočasně uzavřena a máme výdejník Waterlogic, co máme dělat?

   Pokud je vaše kancelář uzavřená na určitou dobu, doporučujeme váš Waterlogic výdejník vypojit ze sítě. Až se vaše pracoviště otevře, doporučujeme váš výdejník řádně vypláchnout, aby jste měli jen tu nejčerstvější vodu.
  • Co máme udělat, abychom mohli náš výdejník znovu nastartovat?

   S tím vám můžeme pomoci hned, stačí dodržovat následující pokyny:
   • Pokud byl přístroj vypnutý, zapněte ho a nechte jej uvést do provozu alespoň jednu hodinu před použitím, aby byl zajištěn dostatečný čas pro ohřev a chlazení vody. Znovu zapněte přívod vody a plynu CO2, pokud byly vypnuté.
   • Odtočte minimálně 5 litrů pro pokojovou, studenou a perlivou vodu a minimálně 3 litry pro vodu horkou. Je možné, že vzhledem k chuťovým preferencím, může být objem odtočené vody i vyšší. Odtočenou vodu vylijte do odpadu.
   • Proplachem odstraníte stojatou vodu ze systému. V případě výdeje perlivé vody odstraníte také vzduchové bubliny, které mohly zůstat ve stroji. Změny teploty a vystavení světlu také mohou ovlivnit chuť a vůni vody.
   • Vyčistěte všechny části exteriéru stroje včetně trysek, tlačítek, kohoutků, okapových misek, čelních a bočních stran přístroje dezinfekčním přípravkem, jako je např. Aqua Dosa.
   • V případě přístrojů reversní osmózy používejte tyto každý druhý den, aby byly membrány čerstvé a naplněné a aby se zajistilo, je využita veškerá voda z nádrže. Zkontrolujte tlak v nádrži a případně znovu natlakujte.
   • Veškeré skleněné nádobí, opakovaně použitelné lahve, karafy a jiné nádoby na pitnou vodu musí být bez výjimky po každém použití umyty v myčce na nádobí. Doporučujeme umývání na dva cykly. Pokud používáte jednorázové kelímky, nepoužívejte je znovu a likvidujte je po každém použití.
  • Jak nejlépe udržím svůj výdejník Waterlogic v čistotě?

   • Po provedení procesu restartování je nutné dodržovat pravidelné čištění a osobní hygienu, aby bylo co nejvíce zabráněno kontaminaci ploch přístroje nežádoucími patogeny.
   • Před a po použití výdejníku si ruce umyjte a vydezinfikujte pomocí přípravků na bázi alkoholu.
   • Pokud v blízkosti výdejníku kýcháte, nebo kašlete, zakryjte si ústa, aby nedošlo k šíření patogenů. Doporučujeme, aby v blízkosti výdejníku byl k dispozici gel na ruce, dezinfekční ubrousky a koš na vyhazování použitých ubrousků.
   • Vždy při používání výdejníku udržujte od ostatních bezpečnou vzdálenost, která je stanovená na 2 metry.
   • Pravidelně dezinfikujte výdejník pomocí dezinfekčního spreje, jako je Aqua Dosa, nebo použijte jednorázové dezinfekční ubrousky. Zvláštní pozornost věnujte oblasti výdeje.
   • Veškeré skleněné nádobí, opakovaně použitelné lahve, karafy a jiné nádoby na pitnou vodu musí být bez výjimky po každém použití umyty v myčce na nádobí. Doporučujeme umývání na dva cykly. Pokud používáte jednorázové kelímky, nepoužívejte je znovu a likvidujte je po každém použití.
  • Funguje Waterlogic v běžném provozu?

   I přes současnou situaci je naše firma v provozu a poskytuje vám služby vysokého standardu, tak jak jste od nás zvyklí. Záruka zdravého a bezpečného pitného režimu je nyní potřeba více než kdy jindy. Faktem je, že jsme po celou dobu pandemie byli schopní zajistit servis klíčových zákazníků, jako jsou nemocnice, výrobní haly, sklady atd. Pokud budeme nuceni omezit provoz s ohledem na vládní nařízení, budeme vás o tom neprodleně informovat.
  • Jsou prodlevy ve vyřizování objednávek?

   Náš dodavatelský řetězec je spravován tak, abychom poskytli našim klientům produkty kdykoliv je potřebují. Naše závazky plníme téměř bez zpoždění - na naše služby nemá současná situace žádný, nebo minimální vliv.
  • Jak Waterlogic předchází šířením koronaviru?

   Hlavním preventivním opatřením je zvýšení hygieny v rámci všech našich pracovišť. Mimo to také zavádíme následující mimořádná opatření, abychom zajistili bezpečnost jak našich zaměstnanců, tak i našich klientů:
   • Waterlogic se řídí nařízeními vlády, aby vytvořil bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance a návštěvníky našich prostor. Tam, kde je to nutné, zaměstnanci pracují z domova, nebo na směny, které se střídají, aby byla možnost dodržet osobní odstup.
   • Ve zvýšené frekvenci jsou připomínány zásady osobní hygieny jako např. mytí rukou vodou a mýdlem po dobu minimálně dvaceti vteřin a to zejm. před jídlem, po použití toalety, po kašlání, kýchání a smrkání
   • Naši technici, obchodníci a další pracovníci jsou povinni dodržovat striktní hygienická pravidla a osobní odstup, pokud jsou na návštěvě v prostorách klienta. Pokud je to pro vás vhodnější, můžeme vám v určitých případech nabídnout setkání přes Microsoft Teams.
   • Waterlogic pomáhá svým klientům v propagaci nutnosti osobního odstupu a dalších hygienických návyků prostřednictvím materiálů, které jsou na našich stránkách k dispozici zcela zdarma. Poskytujeme také řadu produktů, které zvyšují bezpečnost pitného režimu - včetně hands-free pedálů.
   • Platí plošný zákaz cest, které nejsou nezbytné, začali jsme cestováním do bezpečných lokalit.
  • Mají vaše továrny a sklady zavedená konkrétní hygienická pravidla?

   Waterlogic dodržuje striktní hygienické normy a přísná opatření v nakládání s jídlem skrz naše továrny a sklady. Vždy jsme trvali na nejpřísnějších postupech v rámci ochrany zdraví a bezpečnosti a pečlivě zavádíme vylepšené postupy, abychom zajistili trvalou bezpečnost našich zákazníků i našich zaměstnanců.
  • Budou servisní technici Waterlogic stále zajišťovat individuální servisy u klientů?

   Stále sledujeme vládní nařízení, která budeme dodržovat. Pokud to aktuální stav dovolí, bude servisní činnost pokračovat bez omezení a na úrovni, kterou od nás očekáváte. Abychom uchránili naše klienty i zaměstnance, řídíme se následujícími pravidly:
   1. Kontrolovat, zda dosud nebyla na místě potvrzena nákaza COVID-19.
   2. Vyhnout se přímému fyzickému kontaktu během každé návštěvy u klienta s důrazem na zákaz podávání rukou nebo předmětů (např. pera a nářadí) a dodržování odstupu minimálně dva metry.
   3. Nosit jednorázové latexové rukavice po celou dobu provádění servisu.
   4. Používat během návštěvy poskytnuté sanitační prostředky k dezinfekci výdejníku.
   5. Používat prostředek na dezinfekci rukou před a po každé návštěvě u klienta, tento přípravek má každý technik k dispozici ve svém vozidle.
   Pokud technik pocítí nějaký z příznaků onemocnění COVID-19, má uloženou povinnost se na dobu 14 dnů izolovat v domácí karanténě a kontaktovat svého poskytovatele zdravotních služeb.
  • Existuje možnost, že Waterlogic nebude provádět servis v určitých oblastech?

   Naší hlavní prioritou zůstává zdraví našich zaměstnanců a zákazníků. Pokud nás zákazník v určité oblasti písemně upozorní na skutečnost, že jeho stav dále nedovoluje dodavatelům vstup do jeho prostor, osobní servis mu po dobu, kterou zákazník sám určí, přestaneme poskytovat. Stejně tak přestaneme poskytovat tuto službu u zákazníků, v jejichž prostorách byla nařízena karanténa – opět pouze po dobu tohoto nařízení. Zákazníci nás ohledně této záležitosti mohou kontaktovat na info@waterlogic.cz.
  • Jakým způsobem může Waterlogic garantovat skutečnost, že převoz výdejníků z místa na místo nepřenese koronavirus na moje pracoviště?

   Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) studie prokázaly, že COVID-19 může přežívat na povrchu z plastu a nerezové oceli až 72 hodin, na lepenkové krabici pak 24 hodin. V rámci našeho řetězce dodavatelů dodržujeme striktní hygienická pravidla, můžeme vám tedy zaručit, že všechny výdejníky jsou před instalací u uživatele důkladně vydezinfikovány.
  • Zneškodňuje technologie Firewall® používaná ve výdejnících firmy Waterlogic koronaviry?

   Na rozdíl od ostatních výdejníků napojených na vodovodní řad, naše patentovaná technologie čištění vody za pomoci ultrafialového světla – Firewall® čistí vodu skrz celý výdej, a to až po výdejní trysku. To zabraňuje virům, bakteriím a mikrobům, aby se do systému dostali, vodu znečistili a vyvolali tak nějaké onemocnění. Přestože u technologie Firewall® byla prokázána účinnost čištění od virů až na 99,999 %. Tato technologie nebyla dosud testována na ochranu proti COVID-19.
  • Chrání antimikrobiální úprava povrchu BioCote® uživatele výdejníku před koronavirem?

   Vestavěná antimikrobiální ochrana BioCote® omezuje růst bakterií a plísní v okolí výdeje a filtru, čímž snižuje možnost křížové kontaminace a udržuje tak dávkovač déle čistší a bezpečnější. Ačkoli bylo prokázáno, že mikroby jsou redukovány o 99,5 % během 2 hodin, BioCote® není testován ani certifikován k odstraňování COVID-19. Doporučujeme proto pravidelné čištění a dezinfekci výdejníku dezinfekčním sprejem nebo ubrousky, výrazné zaměření na hygienu rukou u všech uživatelů a také dodržování aktuálních pokynů státních a zdravotnických orgánů.
  • Mohou se uživatelé nakazit koronavirem při kontaktu s povrchem?

   Podle Světové zdravotnické organizace se virus přenáší zejm. kapénkami unikajícími z nosu a úst při mezilidském kontaktu. Tyto kapénky poletují vzduchem, když osoba s onemocněním COVID-19 kašle, kýchá nebo vydechuje. Kapénky mohou ulpět i na předmětech nebo površích, kterých se lidé následně dotýkají a mohou se pak onemocněním COVID-19 také nakazit, pokud se dotýkají svých očí, nosu, nebo úst. Pro další informace o onemocnění COVID-19 vizte pokyny Světové zdravotnické organizace.
  • Jakým způsobem mám výdejník Waterlogic čistit?

   Doporučujeme pravidelné čištění a sanitaci se zaměřením na výdejní prostor a tlačítka výdejníku za použití dezinfekčních prostředků a dále klaďte velký důraz na hygienu rukou všech uživatelů. Rovněž doporučujeme sledování aktuálních pokynů státních a zdravotnických orgánů.

  Máte nějaké další dotazy?

  Budeme se snažit o maximální aktuálnost informací, pokud se situace změní, její aktualizaci naleznete zde. Jestliže máte ještě další otázky ohledně dopadu pandemie COVID-19 na naše služby, prosíme, kontaktujte nás napřímo prostřednictvím níže uvedených kontaktů a my se maximálně vynasnažíme vám pomoci. E-mail: info@waterlogic.cz; Telefon: + 420 607 008 057

  Top