Společnost Waterlogic CZ s.r.o. si v souvislosti s epidemií koronaviru vyhrazuje právo prodloužit reakční dobu na servisní požadavky klientů. Firma dále upozorňuje, že provedení neurgentních servisních požadavků nemůže do odvolání garantovat.
 • Požádejte o nabídku
 • Waterlogic
  Koronavirus SARS CoV-2 – vyjádření společnosti Waterlogic

  I přes chaos, který pandemie onemocnění COVID-19 vnesla během těchto dní do každodenních životů, zůstává naší prioritou spokojenost našich zákazníků, zaměstnanců a obchodních partnerů. Odhodlání a úsilí pracovat tím nejbezpečnějším způsobem je nám vlastní za každé situace, v těchto složitých časech je to však nezbytné víc než kdy jindy.

  Tento dokument poskytuje odpovědi na ty nejčastěji kladené otázky, které vám pomohou překonat nástrahy kladené virem a udržet tak zdravý pitný režim pro vaše pracovníky.

  • Naše kancelář je dočasně uzavřena a máme výdejník Waterlogic, co máme dělat?

   Pokud je vaše kancelář uzavřená na určitou dobu, doporučujeme váš Waterlogic výdejník vypojit ze sítě. Až se vaše pracoviště otevře, doporučujeme váš výdejník řádně vypláchnout, aby jste měli jen tu nejčerstvější vodu.
  • Co máme udělat, abychom mohli náš výdejník znovu nastartovat?

   Před prvním použitím přístroje po době odstavení doporučujeme provést tyto kroky:
   • Pokud byl přístroj vypnutý, zapněte ho a nechte jej uvést do provozu alespoň jednu hodinu před použitím, aby byl zajištěn dostatečný čas pro ohřev a chlazení vody. Znovu zapněte přívod vody a plynu CO2, pokud byly vypnuté.
   • Odtočte minimálně 5 litrů pro pokojovou, studenou a perlivou vodu a minimálně 3 litry pro vodu horkou. Je možné, že vzhledem k chuťovým preferencím, může být objem odtočené vody i vyšší. Odtočenou vodu vylijte do odpadu.
   • Proplachem odstraníte stojatou vodu ze systému. V případě výdeje perlivé vody odstraníte také vzduchové bubliny, které mohly zůstat ve stroji. Změny teploty a vystavení světlu také mohou ovlivnit chuť a vůni vody.
   • Vyčistěte všechny části exteriéru stroje včetně trysek, tlačítek, kohoutků, okapových misek, čelních a bočních stran přístroje dezinfekčním přípravkem, jako je např. Aqua Dosa.
   • V případě přístrojů reversní osmózy používejte tyto každý druhý den, aby byly membrány čerstvé a naplněné a aby se zajistilo, je využita veškerá voda z nádrže. Zkontrolujte tlak v nádrži a případně znovu natlakujte.
   • Veškeré skleněné nádobí, opakovaně použitelné lahve, karafy a jiné nádoby na pitnou vodu musí být bez výjimky po každém použití umyty v myčce na nádobí. Doporučujeme umývání na dva cykly. Pokud používáte jednorázové kelímky, nepoužívejte je znovu a likvidujte je po každém použití.
  • Jak nejlépe udržím svůj výdejník Waterlogic v čistotě?

   • Po provedení procesu restartování je nutné dodržovat pravidelné čištění a osobní hygienu, aby bylo co nejvíce zabráněno kontaminaci ploch přístroje nežádoucími patogeny.
   • Před a po použití výdejníku si ruce umyjte a vydezinfikujte pomocí přípravků na bázi alkoholu.
   • Pokud v blízkosti výdejníku kýcháte, nebo kašlete, zakryjte si ústa, aby nedošlo k šíření patogenů. Doporučujeme, aby v blízkosti výdejníku byl k dispozici gel na ruce, dezinfekční ubrousky a koš na vyhazování použitých ubrousků.
   • Vždy při používání výdejníku udržujte od ostatních bezpečnou vzdálenost, která je stanovená na 2 metry.
   • Pravidelně dezinfikujte výdejník pomocí dezinfekčního spreje, jako je Aqua Dosa, nebo použijte jednorázové dezinfekční ubrousky. Zvláštní pozornost věnujte oblasti výdeje.
   • Veškeré skleněné nádobí, opakovaně použitelné lahve, karafy a jiné nádoby na pitnou vodu musí být bez výjimky po každém použití umyty v myčce na nádobí. Doporučujeme umývání na dva cykly. Pokud používáte jednorázové kelímky, nepoužívejte je znovu a likvidujte je po každém použití.
  • Zůstane Waterlogic v provozu?

   Stále se snažíme, jak je to jen možné, udržovat provoz v chodu. Usilujeme o poskytování přesně toho servisu, na který jste od nás zvyklí, a to i přes tuto náročnou situaci. V budoucnu můžeme být nuceni vládními opatřeními náš provoz omezit. Pokud tato situace nastane, tak vás o ní budeme neprodleně informovat všemi dostupnými prostředky. V současné chvíli ale nejsou naše servisní služby nijak omezeny.
  • Mohu si výdejník vody objednat i nyní?

   Neustále pracujeme na zajištění dostupnosti našich produktů, abychom uspokojili všechny potřeby našich zákazníků. Řídíme naše dodavatelsko-odběratelské vztahy tak, abychom zajistili, že naši zákazníci nebudou touto situací ovlivněni, a budeme i nadále pozorně sledovat vývoj událostí a odpovídajícím způsobem na ně reagovat.
  • Pocítím v servisu nějakou změnu?

   Naším cílem je udržet dostupnost produktů, kdykoliv je budou naši klienti potřebovat, a to jak v oblasti dodávky, tak i instalace a servisu, to vše za předpokladu stoprocentního dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel stanovených vládními nařízeními.
  • Jak Waterlogic předchází šířením koronaviru?

   Hlavním preventivním opatřením je zvýšení hygieny v rámci všech našich pracovišť. Mimo to také zavádíme následující mimořádná opatření, abychom zajistili bezpečnost jak našich zaměstnanců, tak i našich klientů:
   • Kancelářští pracovníci pracují z domova, jak jen je to možné.
   • Ve zvýšené frekvenci jsou připomínány zásady osobní hygieny jako např. mytí rukou vodou a mýdlem po dobu minimálně dvaceti vteřin a to zejm. před jídlem, po použití toalety, po kašlání, kýchání a smrkání.
   • Platí plošný zákaz cest, které nejsou nezbytné.
   • Pracovníci technického servisu pracují na skladu a dílně na směny tak, aby se potkávali mezi sebou co nejméně, mají nařízeno nosit roušky a rukavice; pokud jsou v terénu, mají za povinnost minimalizovat osobní kontakt s klientem, mají k dispozici dezinfekční prostředky, jak na ruce, tak na povrchy, kterých se dotýkají.
  • Mají vaše továrny a sklady zavedená konkrétní hygienická pravidla?

   Waterlogic dodržuje striktní hygienické normy a přísná opatření v nakládání s jídlem skrz naše továrny a sklady. Vždy jsme trvali na nejpřísnějších postupech v rámci ochrany zdraví a bezpečnosti a pečlivě zavádíme vylepšené postupy, abychom zajistili trvalou bezpečnost našich zákazníků i našich zaměstnanců.
  • Budou servisní technici Waterlogic stále zajišťovat individuální servisy u klientů?

   Waterlogic se striktně řídí vládou nařízenými opatřeními. Pokud nám vládní nařízení dovolí servisní činnosti vykonávat, budeme je poskytovat na základě klientské poptávky stejným způsobem jako při běžném provozu. Přijímáme zvýšená opatření, abychom zajistili zdraví a bezpečí jak našich zaměstnanců, tak i našich klientů. Technici byli instruováni, aby dodržovali následující pravidla:
   1. Kontrolovat, zda dosud nebyla na místě potvrzena nákaza COVID-19.
   2. Vyhnout se přímému fyzickému kontaktu během každé návštěvy u klienta s důrazem na zákaz podávání rukou nebo předmětů (např. pera a nářadí) a dodržování odstupu minimálně dva metry.
   3. Nosit jednorázové latexové rukavice po celou dobu provádění servisu.
   4. Používat během návštěvy poskytnuté sanitační prostředky k dezinfekci výdejníku.
   5. Používat prostředek na dezinfekci rukou před a po každé návštěvě u klienta, tento přípravek má každý technik k dispozici ve svém vozidle.
   Pokud technik pocítí nějaký z příznaků onemocnění COVID-19, má uloženou povinnost se na dobu 14 dnů izolovat v domácí karanténě a kontaktovat svého poskytovatele zdravotních služeb.
  • Existuje možnost, že Waterlogic nebude provádět servis v určitých oblastech?

   Naší hlavní prioritou zůstává zdraví našich zaměstnanců a zákazníků. Pokud nás zákazník v určité oblasti písemně upozorní na skutečnost, že jeho stav dále nedovoluje dodavatelům vstup do jeho prostor, osobní servis mu po dobu, kterou zákazník sám určí, přestaneme poskytovat. Stejně tak přestaneme poskytovat tuto službu u zákazníků, v jejichž prostorách byla nařízena karanténa – opět pouze po dobu tohoto nařízení. Zákazníci nás ohledně této záležitosti mohou kontaktovat na info@waterlogic.cz.
  • Jakým způsobem může Waterlogic garantovat skutečnost, že převoz výdejníků z místa na místo nepřenese koronavirus na moje pracoviště?

   Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) není jisté, jak dlouho se virus SARS CoV-2, který zapříčiňuje onemocnění COVID-19 udrží na površích. Studie naznačují, že koronaviry mohou na různých površích přežít několik hodin až několik dní, a to v závislosti na různých podmínkách (např. typ povrchu, teplota, nebo vlhkost prostředí). Přestože v celém dodavatelském řetězci dodržujeme bezpečnostní a hygienická opatření, nemůžeme garantovat, že naše výdejníky nebyly kontaminovány během přepravy. Můžeme však naše klienty ubezpečit, že po přepravě je náš výdejník důkladně dezinfikován před každou instalací u klienta.
  • Zneškodňuje technologie Firewall® používaná ve výdejnících firmy Waterlogic koronaviry?

   Na rozdíl od ostatních výdejníků napojených na vodovodní řad, naše patentovaná technologie čištění vody za pomoci ultrafialového světla – Firewall® čistí vodu skrz celý výdej, a to až po výdejní trysku. To zabraňuje virům, bakteriím a mikrobům, aby se do systému dostali, vodu znečistili a vyvolali tak nějaké onemocnění. Přestože u technologie Firewall® byla prokázána účinnost čištění od virů až na 99,999 %. Nemůžeme s jistotou garantovat účinnost i před tímto novým typem koronaviru.
  • Chrání antimikrobiální úprava povrchu BioCote® uživatele výdejníku před koronavirem?

   Vestavěná antimikrobiální ochrana BioCote® omezuje růst bakterií a plísní v okolí výdeje a filtru, čímž snižuje možnost křížové kontaminace a udržuje tak dávkovač déle čistší a bezpečnější. Ačkoli bylo prokázáno, že mikroby jsou redukovány o 99,5 % během 2 hodin, BioCote® není testován ani certifikován k odstraňování koronaviru. Doporučujeme proto pravidelné čištění a dezinfekci výdejníku dezinfekčním sprejem nebo ubrousky, výrazné zaměření na hygienu rukou u všech uživatelů a také dodržování aktuálních pokynů státních a zdravotnických orgánů.
  • Mohou se uživatelé nakazit koronavirem při kontaktu s povrchem?

   Podle Světové zdravotnické organizace se virus přenáší zejm. kapénkami unikajícími z nosu a úst při mezilidském kontaktu. Tyto kapénky poletují vzduchem, když osoba s onemocněním COVID-19 kašle, kýchá nebo vydechuje. Kapénky mohou ulpět i na předmětech nebo površích, kterých se lidé následně dotýkají a mohou se pak onemocněním COVID-19 také nakazit, pokud se dotýkají svých očí, nosu, nebo úst. Pro další informace o onemocnění COVID-19 vizte pokyny Světové zdravotnické organizace.
  • Jakým způsobem mám výdejník Waterlogic čistit?

   Doporučujeme pravidelné čištění a sanitaci se zaměřením na výdejní prostor a tlačítka výdejníku za použití dezinfekčních prostředků a dále klaďte velký důraz na hygienu rukou všech uživatelů. Rovněž doporučujeme sledování aktuálních pokynů státních a zdravotnických orgánů.

  Máte nějaké další dotazy?

  Budeme se snažit o maximální aktuálnost informací, pokud se situace změní, její aktualizaci naleznete zde. Jestliže máte ještě další otázky ohledně dopadu pandemie COVID-19 na naše služby, prosíme, kontaktujte nás napřímo prostřednictvím níže uvedených kontaktů a my se maximálně vynasnažíme vám pomoci. E-mail: info@waterlogic.cz; Telefon: + 420 607 008 057

  Top