• Požádejte o nabídku
 • Certifikáty
  Certifikáty

  Kvalita našich výdejníků na pitnou vodu je podložena několika certifikáty

  Certifikát SZÚ

  Certifikát SZÚ

  Považujeme za nezbytné, aby naše výdejníky pitné vody měly i národní certifikace kvality. Proto jsme nechali naše POU výdejníky otestovat přímo Státním zdravotním ústavem. Odborné posouzení zdravotní nezávadnosti výdejníku vody, používaného k úpravě pitné vody dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., shledalo, že naše aquamaty zcela splňují hygienické požadavky. Testy potvrdily, že voda je zbavená bakterií a chloru, zatímco minerální látky zůstávají.


  Ekologická laboratoř PEAL s.r.o

  Ekologická laboratoř PEAL s.r.o

  Podrobili jsme vodu z našich přístrojů mikrobiologickým testům i u nás a výsledek z akreditované ekologické laboratoře naleznete ZDE.


  CE logo

  CE

  Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 28 členskými státy EU a 3 státy z Evropského sdružení volného obchodu – Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, bez Švýcarska) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn., že výrobce ověřil/nechal ověřit oznámeným subjektem (dříve notifikovanou osobou), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) dle příslušné směrnice.


  ​ETL Listed

  Intertek

  ETL Listed známka je důkazem, že náš výrobek byl nezávisle testován a splňuje příslušné normy. Intertek je jednou z největších světových zkušebních, inspekčních a certifikačních společností se sítí laboratoří po celé Severní a Jižní Americe, Evropě a Asii.


  BPA Free

  BPA Free

  Potvrzujeme, že naše výdejníky vody neobsahují Bisphenol A, škodlivý pro lidský organizmus. Evropská unie a Kanada zakázala používání BPA v kojeneckých lahvích a další omezení pro používání BPA v potravinářství se připravuje.


  Energy Star Logo

  Energy Star

  ENERGY STAR je mezinárodně uznávaný symbol pro výrobky, jež nám všem pomáhají šetřit peníze a chránit životní prostředí pomocí energeticky úsporných produktů a postupů. Štítek ENERGY STAR byl založen za účelem:

  • snížení emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek, způsobených neefektivním využíváním energie
  • usnadnění spotřebitelům identifikovat a nakoupit energeticky účinné produkty, které nabízejí úspory na účtech za energii, aniž by byla obětována výkonnost, funkce a jednoduchost obsluhy

  NSF

  NSF

  Společnost byla založena v roce 1944. Jejím posláním je globální ochrana a zlepšování lidského zdraví. Výrobci, regulační orgány a spotřebitelé se na NSF obracejí kvůli rozvoji norem v oblasti veřejného zdraví a certifikace, které pomáhají chránit jídlo, vodu, spotřební zboží a životní prostředí. Jakožto nezávislá akreditovaná organizace testuje, audituje a certifikuje výrobky a systémy, vedle toho poskytuje vzdělávání a řízení rizik.


  NSF / ANSI 42 a NSF / ANSI 53

  NSF / ANSI 42 a NSF / ANSI 53

  Tyto normy posuzují účinnost filtrace, zda se nečistoty zachytí nebo oddělí v pórech filtru. Naše uhlíkové filtry zachytí nejen nečistoty, pevné částice, ale i bakterie. Eliminují chlor a odfiltrují i případnou nevhodnou barvu a pach.


  NSF / ANSI 55 a NSF P231

  NSF / ANSI 55 a NSF P231

  pouze náš Firewall, jako jediná technologie na světě, se může pochlubit splněním obou norem najednou. Tyto normy definují použití UV světla pro dezinfekci vody a stanoví minimální požadavky na ochranu zdraví a hygieny v rámci mikrobiologické čistoty vody. V dubnu 2013 dostal výrobce za tuto technologii cenu WQA International Merit Award. Podrobili jsme vodu z našich přístrojů mikrobiologickým testům i u nás a výsledek z akreditované ekologické laboratoře naleznete zde

  Top