Společnost Waterlogic CZ s.r.o. si v souvislosti s epidemií koronaviru vyhrazuje právo prodloužit reakční dobu na servisní požadavky klientů. Firma dále upozorňuje, že provedení neurgentních servisních požadavků nemůže do odvolání garantovat.
 • Požádejte o nabídku
 • Certifikáty
  Certifikáty

  Kvalita našich výdejníků na pitnou vodu je podložena několika certifikáty

  Certifikát SZÚ

  Certifikát SZÚ

  Považujeme za nezbytné, aby naše výdejníky pitné vody měly i národní certifikace kvality. Proto jsme nechali naše POU výdejníky otestovat přímo Státním zdravotním ústavem. Odborné posouzení zdravotní nezávadnosti výdejníku vody, používaného k úpravě pitné vody dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., shledalo, že naše aquamaty zcela splňují hygienické požadavky. Testy potvrdily, že voda je zbavená bakterií a chloru, zatímco minerální látky zůstávají.


  Ekologická laboratoř PEAL s.r.o

  Ekologická laboratoř PEAL s.r.o

  Podrobili jsme vodu z našich přístrojů mikrobiologickým testům i u nás a výsledek z akreditované ekologické laboratoře naleznete ZDE.


  IAPMO R&T Platinum Seal

  IAPMO R&T (International Association of Plumbing and Mechanical Officials)

  Ne všechny produkty pro filtraci a úpravu vody se blíží standardům kvality vody Waterlogic. Některé slibují, co nemohou dodržet, a jiné dokonce mohou nechtěně zavést škodlivé kontaminanty. S tolika různými výdejníky vody je snadná ochrana ve spojení s IAPMO R&T Platinum Seal, který vám řekne, jestli je výdejník bezpečný k použití a funguje tak, jak je inzerováno. Vše, co potřebujete vědět.

  IAPMO R&T je mezinárodní, nezávislé, neziskové sdružení instalatérů a mechaniků. Již devadesát tři let chrání zdraví a bezpečnost veřejnosti spoluprací s vládou a průmyslem na implementaci komplexních instalatérských a mechanických systémů po celém světě.

  Pro více informací navštivte: www.iapmo.org


  Certifikáty

  NSF ANSI

  Normy bezpečnosti vody NSF

  Testování výkonu a certifikace NSF a ANSI klasifikuje světově nejvýznamnější výdejníky vody NSF a certifikované systémy vodních filtrů NSF od výrobců. Produkty, součásti a technologie čištění Waterlogic jsou podle IAPMO R&T uvedeny podle nejpřísnějších norem NSF a ANSI. Náš status certifikace je dostupný na internetových stránkách IAPMO R&T v databázi certifikace produktů. Klikněte zde pro vyhledávání podle výrobce nebo certifikačního standardu.

  WQA, NSF a ANSI stanovují a regulují národní a mezinárodní bezpečnostní standardy a IAPMO R&T je akreditováno Americkým národním normalizačním institutem (ANSI), což prokazuje, že certifikáty vydané IAPMO R&T pro Waterlogic zaručují, že naše výrobky splňují nejvyšší standardy.

  NSF/ANSI 55 Class A

  Toto je standard pro ultrafialové mikrobiologické systémy úpravy vody. Waterlogic Firewall je certifikován jako systém třídy A (40 000 uwsec/cm2) určený k dezinfekci a/nebo odstranění mikroorganismů z kontaminované vody, včetně bakterií a virů, na bezpečnou úroveň. Což se děje s čistou genialitou.

  P231

  Toto je standard pro mikrobiologické čističky pitné vody NSF. Chladiče vody s touto certifikací splňují náročné hygienické normy Agentury pro ochranu životního prostředí USA. Přístroje Waterlogic jsou opatřené tímto symbolem.

  NSF/ANSI 61:

  Toto je norma pro součásti systému NSF Drinking Water. Zajišťuje, aby se žádné škodlivé kontaminanty nemohly vyluhovat nebo migrovat z produktu nebo materiálu do pitné vody.

  NSF/ANSI 42:

  NSF/ANSI 42 potvrzuje, že vodní filtry POU snižují specifické, estetické nebo zdravotně nezávadné kontaminanty, jako je chlor, chuť, zápach a částice, které mohou být přítomny v pitné vodě. Tato norma zaručuje, že filtrovaná voda od Waterlogic je neutrální chuti a bez zápachu.

  NSF/ANSI 53:

  Uhlíkové filtry Waterlogic certifikované podle normy NSF/ANSI 53 prokazatelně účinně snižují specifické zdravotní kontaminanty, jako je kryptosporidium, olovo a azbest, které mohou být přítomny v pitné vodě.

  NSF/ANSI 372:

  Součásti systému pitné vody Waterlogic uvedené společností IAPMO R&T podle normy NSF/ANSI 372 jsou certifikovány pro snížení přítomnosti olova, pro bezpečnější pitnou vodu.

  CSA B483.1:

  Tato kanadská norma byla vyvinuta, aby specifikovala instalatérské a mechanické požadavky na komponenty pro úpravu pitné vody a kompletní systémy. Certifikace podle této normy je specifická pro výrobky POU, které jsou určeny k použití ke snížení nebo inaktivaci škodlivých látek, které mohou být přítomny v pitné vodě. CSA B483.1 zahrnuje splnění elektrických požadavků na systémy úpravy pitné vody.

  Chcete-li se dozvědět více o NSF a ANSI, navštivte www.nsf.org a www.ansi.org


  CE logo

  CE

  Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 28 členskými státy EU a 3 státy z Evropského sdružení volného obchodu – Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, bez Švýcarska) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn., že výrobce ověřil/nechal ověřit oznámeným subjektem (dříve notifikovanou osobou), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) dle příslušné směrnice.


  ​ETL Listed

  Intertek

  ETL Listed známka je důkazem, že náš výrobek byl nezávisle testován a splňuje příslušné normy. Intertek je jednou z největších světových zkušebních, inspekčních a certifikačních společností se sítí laboratoří po celé Severní a Jižní Americe, Evropě a Asii.


  BPA Free

  BPA Free

  Potvrzujeme, že naše výdejníky vody neobsahují Bisphenol A, škodlivý pro lidský organizmus. Evropská unie a Kanada zakázala používání BPA v kojeneckých lahvích a další omezení pro používání BPA v potravinářství se připravuje.


  NSF

  NSF

  Společnost byla založena v roce 1944. Jejím posláním je globální ochrana a zlepšování lidského zdraví. Výrobci, regulační orgány a spotřebitelé se na NSF obracejí kvůli rozvoji norem v oblasti veřejného zdraví a certifikace, které pomáhají chránit jídlo, vodu, spotřební zboží a životní prostředí. Jakožto nezávislá akreditovaná organizace testuje, audituje a certifikuje výrobky a systémy, vedle toho poskytuje vzdělávání a řízení rizik.


  Top