DŮLEŽITÁ INFORMACE: Waterlogic se stává od 15. února 2024 oficiálně Culligan Water Czech s.r.o. Více informací naleznete zde.
 • Požádejte o nabídku
 • Dnes jsme Zemi zachránili od plastikových lahví.

  Certifikáty
  Certifikáty

  Kvalita našich výdejníků na pitnou vodu je podložena několika certifikáty

  Asekol

  ASEKOL

  Kolektivní systém ASEKOL si váží dlouhodobé spolupráce s firmami, které pomáhají se sběrem elektroodpadu. Jejich vynikající výsledky a dlouhodobé úsilí k šíření osvěty a propagace nutnosti třídit vysloužilá elektrozařízení se společnost ASEKOL rozhodla ocenit. Waterlogic CZ s.r.o. získal certifikát za rok 2022 za sběr elektroodpadu.

  Britské obchodní komory ČR

  Certifikát člena Britské obchodní komory ČR

  Waterlogic CZ s.r.o. se v říjnu roku 2021 stal členem Britské obchodní komory ČR.

  Zobrazit certifikát

  Certifikát SZÚ

  Certifikát SZÚ

  Považujeme za nezbytné, aby naše výdejníky pitné vody měly i národní certifikace kvality. Proto jsme nechali naše POU výdejníky otestovat přímo Státním zdravotním ústavem. Odborné posouzení zdravotní nezávadnosti výdejníku vody, používaného k úpravě pitné vody dle požadavků zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb., shledalo, že naše aquamaty zcela splňují hygienické požadavky. Testy potvrdily, že voda je zbavená bakterií a chloru, zatímco minerální látky zůstávají.


  Ekologická laboratoř PEAL s.r.o

  Ekologická laboratoř PEAL s.r.o

  Podrobili jsme vodu z našich přístrojů mikrobiologickým testům i u nás a výsledek z akreditované ekologické laboratoře naleznete ZDE.


  IAPMO R&T Platinum Seal

  IAPMO R&T (International Association of Plumbing and Mechanical Officials)

  Ne všechny produkty pro filtraci a úpravu vody se blíží standardům kvality vody Waterlogic. Některé slibují, co nemohou dodržet, a jiné dokonce mohou nechtěně zavést škodlivé kontaminanty. S tolika různými výdejníky vody je snadná ochrana ve spojení s IAPMO R&T Platinum Seal, který vám řekne, jestli je výdejník bezpečný k použití a funguje tak, jak je inzerováno. Vše, co potřebujete vědět.

  IAPMO R&T je mezinárodní, nezávislé, neziskové sdružení instalatérů a mechaniků. Již devadesát tři let chrání zdraví a bezpečnost veřejnosti spoluprací s vládou a průmyslem na implementaci komplexních instalatérských a mechanických systémů po celém světě.

  Pro více informací navštivte: www.iapmo.org


  HACCP

  HACCP

  Mezinárodní certifikace HACCP je jedinečným uznáním, které vyjadřuje schopnost společnosti Waterlogic zajistit nejvyšší hygienický standard a bezpečnost při poskytování zdravé pitné vody napříč celým potravinářským řetězcem. Dokazuje to, že naše řešení mohou dosáhnout skutečných rozdílů v ochraně zdraví a kvality pitné vody se zárukou hygieny.


  NSF ANSI

  NSF ANSI

  Normy bezpečnosti vody NSF

  Testování výkonu a certifikace NSF a ANSI klasifikuje světově nejvýznamnější výdejníky vody NSF a certifikované systémy vodních filtrů NSF od výrobců. Produkty, součásti a technologie čištění Waterlogic jsou podle IAPMO R&T uvedeny podle nejpřísnějších norem NSF a ANSI. Náš status certifikace je dostupný na internetových stránkách IAPMO R&T v databázi certifikace produktů. Klikněte zde pro vyhledávání podle výrobce nebo certifikačního standardu.

  NSF a ANSI stanovují a regulují národní a mezinárodní bezpečnostní standardy a IAPMO R&T je akreditováno Americkým národním normalizačním institutem (ANSI), což prokazuje, že certifikáty vydané IAPMO R&T pro Waterlogic zaručují, že naše výrobky splňují nejvyšší standardy.

  NSF/ANSI 55 Class A

  Toto je standard pro ultrafialové mikrobiologické systémy úpravy vody. Waterlogic Firewall je certifikován jako systém třídy A (40 000 uwsec/cm2) určený k dezinfekci a/nebo odstranění mikroorganismů z kontaminované vody, včetně bakterií a virů, na bezpečnou úroveň. Což se děje s čistou genialitou.

  P231

  Toto je standard pro mikrobiologické čističky pitné vody NSF. Chladiče vody s touto certifikací splňují náročné hygienické normy Agentury pro ochranu životního prostředí USA. Přístroje Waterlogic jsou opatřené tímto symbolem.

  NSF/ANSI 61:

  Toto je norma pro součásti systému NSF Drinking Water. Zajišťuje, aby se žádné škodlivé kontaminanty nemohly vyluhovat nebo migrovat z produktu nebo materiálu do pitné vody.

  NSF/ANSI 42:

  NSF/ANSI 42 potvrzuje, že vodní filtry POU snižují specifické, estetické nebo zdravotně nezávadné kontaminanty, jako je chlor, chuť, zápach a částice, které mohou být přítomny v pitné vodě. Tato norma zaručuje, že filtrovaná voda od Waterlogic je neutrální chuti a bez zápachu.

  NSF/ANSI 53:

  Uhlíkové filtry Waterlogic certifikované podle normy NSF/ANSI 53 prokazatelně účinně snižují specifické zdravotní kontaminanty, jako je kryptosporidium, olovo a azbest, které mohou být přítomny v pitné vodě.

  NSF/ANSI 372:

  Součásti systému pitné vody Waterlogic uvedené společností IAPMO R&T podle normy NSF/ANSI 372 jsou certifikovány pro snížení přítomnosti olova, pro bezpečnější pitnou vodu.

  CSA B483.1:

  Tato kanadská norma byla vyvinuta, aby specifikovala instalatérské a mechanické požadavky na komponenty pro úpravu pitné vody a kompletní systémy. Certifikace podle této normy je specifická pro výrobky POU, které jsou určeny k použití ke snížení nebo inaktivaci škodlivých látek, které mohou být přítomny v pitné vodě. CSA B483.1 zahrnuje splnění elektrických požadavků na systémy úpravy pitné vody.

  Chcete-li se dozvědět více o NSF a ANSI, navštivte www.nsf.org a www.ansi.org


  CE logo

  CE

  Označení CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru („EEA“ je tvořen 28 členskými státy EU a 3 státy z Evropského sdružení volného obchodu – Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem, bez Švýcarska) a splňuje legislativní požadavky EU – tzn., že výrobce ověřil/nechal ověřit oznámeným subjektem (dříve notifikovanou osobou), že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. bezpečnost, ochranu zdraví, ochranu životního prostředí) dle příslušné směrnice.


  ​ETL Listed

  Intertek

  ETL Listed známka je důkazem, že náš výrobek byl nezávisle testován a splňuje příslušné normy. Intertek je jednou z největších světových zkušebních, inspekčních a certifikačních společností se sítí laboratoří po celé Severní a Jižní Americe, Evropě a Asii.


  BPA Free

  BPA Free

  Potvrzujeme, že naše výdejníky vody neobsahují Bisphenol A, škodlivý pro lidský organizmus. Evropská unie a Kanada zakázala používání BPA v kojeneckých lahvích a další omezení pro používání BPA v potravinářství se připravuje.


  NSF

  NSF

  Společnost byla založena v roce 1944. Jejím posláním je globální ochrana a zlepšování lidského zdraví. Výrobci, regulační orgány a spotřebitelé se na NSF obracejí kvůli rozvoji norem v oblasti veřejného zdraví a certifikace, které pomáhají chránit jídlo, vodu, spotřební zboží a životní prostředí. Jakožto nezávislá akreditovaná organizace testuje, audituje a certifikuje výrobky a systémy, vedle toho poskytuje vzdělávání a řízení rizik.


  Top